Home / All / Tạo Hình Ảnh 3D Lenticular

Tạo Hình Ảnh 3D Lenticular

 

Tạo một bản in hình thấu kính 3D  là một quá trình. Nó có liên quan đến giải pháp phần cứng và phần mềm cho các nhiếp ảnh gia 3D, những người muốn tạo ra các hình ảnh lenticular 3D. Bằng cách sử dụng thanh trượt đồng bộ hình ảnh, việc in ấn dạng thấu kính 3D thực sự chỉ là vấn đề nhỏ. Chụp ảnh dọc theo một đường thẳng với chính xác cùng một chuyển dịch giữa các hình ảnh. Phần mềm tạo điều kiện cho việc căn chỉnh tiêu cự, kiểm tra chiêu hàng và xen kẽ chỉ với vài cú click.

Một thể loại hình để tạo ảo giác quang học hoạt hình nhiều lớp! Ở đây có sử dụng 5 khung hình của một con ngựa vằn, sử dụng kỹ thuật và biến một hình ảnh tĩnh thành một hình ảnh chuyển động.

Căn chỉnh thấu kính Lens với một bản in cũng là 1 phần quan trọng trong tạo ảnh 3d Lenticular.